top of page

KiVa

Wat is KiVa?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen.

 

KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd.

 

Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

 

Ons motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’

Hoe merk je dit bij ons?

kiva.png

Als schoolteam volgden we een specifieke opleiding en geven we wekelijks KiVa-lessen.

Een KiVa-benadering zit echter nog veel sterker verweven in de manier waarop we omgaan met onze leerlingen en conflicten samen oplossen. Ieder heeft daarin een verantwoordelijkheid. Dit sluit naadloos aan bij onze Montessorivisie.

Door in onze dagelijkse klaswerking heel veel werk te maken van coöperatieve werkvormen, kunnen leerlingen ook stapsgewijs leren wat een goede samenwerking is en hoe ze ertoe kunnen komen.

Bij ruzies, conflicten en pesterijen zoeken we samen mét leerlingen naar oplossingen en praten we over wat het met ons doet.

We zijn er van overtuigd dat de lagere-schooltijd voor élk kind een leuke periode moet zijn.

bottom of page