Ouders en 

onze school

Werkgroep
Verkeer

Ouder
Comité

De
schoolraad

Groene
speelplaats

Werkgroep verkeer

Leden van de werkgroep

Juf Nele & juf Charlotte

Edith Leus (mama van Stern & Flo)

Leen Van Lierde (mama van Jelle)

Sofie Van den Berghe (mama van Cato & Pippa)

Jozefien van Quickenborne (mama van Polle & Janne)

Barbara Vansieleghem (mama van Luna & Faye)

Anneleen Cassiman (mama van Johanna)

Wat doen we?

Ouders en leerkrachten denken samen na over aanpassingen die de omgeving verkeersveiliger zouden kunnen maken. We doen hiervoor dan ook de nodige aanvragen, aanpassingswerken en sensibiliseringsacties.

Concreet zie je ons aan het werken met acties zoals Sam de Verkeersslang en de fluo-actie.

Het oudercomité

Leden van het oudercomité

Evelien Gauquier - Directie

Eén leerkracht wisselend aanwezig

Heide De Meester (mama van Ianthe, Yara & Arne) - voorzitster

Stijn De Smettre (pluspapa van Ianthe, Yara & Arne)

Edith Leus (mama van Stern & Flo)

Kim De Loof (mama van Kamiel & Merel)

Simon de Meulemeester (papa van Adam)

Kaat De Bruyne ( mama van Lars, Bente & Jasper)

Hanneke Vandewalle ( mama van Odilon & Madeleine)

Debbie Vanmeirhaeghe ( mama van Lucas & Lowie)

Delphine Sasanguie ( mama van Victor)

Fien Wijndaele ( mama van Gilles & Maxime)

Veerle De Brauwere (mama van Celeste)

 

Warme, dankbare herinnering aan

Janneke Kolkman   (mama van Bas, Tine & Kaat)

 

 

Naast de vaste leden van het oudercomité zijn er ook nog heel wat mensen waar we kunnen op rekenen om een handje te helpen.

Wat doen we?

Ouders, leerkrachten en directie geven samen vorm aan de schoolwerking.

Er worden regelmatig vergaderingen georganiseerd waarin er pedagogische items, bezorgdheden, ideeën als te organiseren activiteiten besproken worden.

De activiteiten die we samen organiseren brengen  extra centen in het laatje om divers projecten te financieren. Op de Lichtjestocht, Kinderkermis, Kaasavond, Mattentaartenverkoop en het Schoolfeest proberen we tevens ook na te denken over het gezellig samen-zijn van ouders, leerlingen en leerkrachten.

De schoolraad

Leden van de schoolraad

Evelien Gauquier - Directie - Gemandateerde van het schoolbestuur

Juf Mariska Bauters

Juf Margot Van Betten

Fien Devos (mama van Mosi & Sudi) 

Bart Penninger (papa van Hector & Ada)

Luc Provost - Vertegenwoordiger lokale gemeenschap

Maria De Zaeytijdt - Vertegenwoordiger lokale gemeenschap

Wat doen we?

De schoolraad is een officieel participatiekanaal met een aantal specifieke bevoegdheden.

Er worden regelmatig vergaderingen georganiseerd waarin voornamelijk pedagogische items besproken worden. Daarnaast worden bij wijzigingen in het beleid vooraf adviezen gevraagd aan de schoolraad.

Groene speelplaats

Helpers

Verschillende leerkrachten en ouders, al naargelang het werk en het moment.

Wat doen we?

Samen werken aan een groene speelplaats is vooral DOEN. Verschillende momenten in het schooljaar komen we samen om zo één van de projecten te realiseren.

 

Vorig schooljaar stond het bouwkamp en de schep- en schenkhoekcentraal. Dit schooljaar maken we er werk van om de tuin van de buurman speelklaar te maken.

Samen zijn we ervan overtuigd dat je van in het 'groen' te spelen héél veel kan leren.

"A Child,

more than

anyone else,

is a spontaneous observer

of nature"

  • Facebook
Volg ons op facebook
Schooluren 

Ma - Vrij

8u30 - 12u15

13u30 - 15u30

Opvang

7u - 8u15

15u45 - 18u

Contactgegevens

KBO Volkegem - De Sterrenkijker

Volkegemberg 58

9700 Oudenaarde

055 31 44 74

info.kbovolkegem@kbonet.be