top of page

Ouders en 

onze school

Werkgroep
Verkeer

Ouder
Comité

De
schoolraad

Werkgroep verkeer

Leden van de werkgroep

Juf Nele & juf Ann

Karlien Verstraete ( mama van Clara)

Edith Leus (mama van Flo)

Sofie Van den Berghe (mama van Cato & Pippa)

Jozefien van Quickenborne (mama van Polle & Janne)

Barbara Vansieleghem (mama van Faye)

Anneleen Cassiman (mama van Johanna)

Wat doen we?

Ouders en leerkrachten denken samen na over aanpassingen die de omgeving verkeersveiliger zouden kunnen maken. We doen hiervoor dan ook de nodige aanvragen, aanpassingswerken en sensibiliseringsacties.

Concreet zie je ons aan het werken met acties zoals Sam de Verkeersslang en de fluo-actie.

LOGO werkgroep VERKEER.png

Het oudercomité

Leden van het oudercomité

Evelien Gauquier - Directie

Eén leerkracht wisselend aanwezig

Annemieke Huysman (mama van Jelte) - Voorzitster

Heide De Meester (mama van Ianthe)

Stijn De Smettre (pluspapa van Ianthe)

Edith Leus (mama van Flo)

Kim De Loof (mama van Kamiel)

Simon de Meulemeester (papa van Adam & Sarah)

Kaat De Bruyne (mama van Bente & Jasper)

Debbie Vanmeirhaeghe (mama van Lucas & Lowie)

Fien Wijndaele (mama van Maxime)

Sofie Van den Berghe (mama van Cato & Pippa)

Elisabeth Aelvoet (mama van Arthur, Axelle & Charlotte)

Karlien Verstraete (mama van Clara)

Pieter-Jan Saveyn (papa van Jef)

Céline De Mullier (mama van Matimo & Amorick)

Eliene De Vuyst (mama van Fenna)

Eva Bubb (mama van Sawyer)

Jeroen Kumpen (pluspapa van Iyad)

Kiki Hautekeete (mama van Malente)

Renaat Vervaeke (papa van Malente)

Libby Saeys (mama van Elias)

Saskia Hart (mama van Basten & Menno)

Sofie Van den Berghe (mama van Cato & Pippa)

 

Warme, dankbare herinnering aan

     Janneke Kolkman   (mama van Bas)

 

Naast de vaste leden van het oudercomité zijn er ook nog heel wat mensen waar we kunnen op rekenen om een handje te helpen.

Wat doen we?

Ouders, leerkrachten en directie geven samen vorm aan de schoolwerking.

Er worden regelmatig vergaderingen georganiseerd waarin er pedagogische items, bezorgdheden, ideeën als te organiseren activiteiten besproken worden.

De activiteiten die we samen organiseren brengen  extra centen in het laatje om divers projecten te financieren. Op de Lichtjestocht, Kinderkermis, Kaasavond, Mattentaartenverkoop en het Schoolfeest proberen we tevens ook na te denken over het gezellig samen-zijn van ouders, leerlingen en leerkrachten.

De schoolraad

Leden van de schoolraad

Evelien Gauquier - Directie - Gemandateerde van het schoolbestuur

Juf Mariska Bauters

Juf Karlien Verstraete

Fien Devos (mama van Mosi & Sudi) 

Delphine Sasanguie (mama van Victor)

Luc Provost - Vertegenwoordiger lokale gemeenschap

Maria De Zaeytijdt - Vertegenwoordiger lokale gemeenschap

Wat doen we?

De schoolraad is een officieel participatiekanaal met een aantal specifieke bevoegdheden.

Er worden regelmatig vergaderingen georganiseerd waarin voornamelijk pedagogische items besproken worden. Daarnaast worden bij wijzigingen in het beleid vooraf adviezen gevraagd aan de schoolraad.

bottom of page