Ouders en 

onze school

Werkgroep
Verkeer

Ouder
Comité

De
schoolraad

Groene
speelplaats

Werkgroep verkeer

Leden van de werkgroep

Juf Nele & juf Karlien

Edith Leus (mama van Flo)

Leen Van Lierde (mama van Jelle)

Sofie Van den Berghe (mama van Cato & Pippa)

Jozefien van Quickenborne (mama van Polle & Janne)

Barbara Vansieleghem (mama van Faye)

Anneleen Cassiman (mama van Johanna)

Wat doen we?

Ouders en leerkrachten denken samen na over aanpassingen die de omgeving verkeersveiliger zouden kunnen maken. We doen hiervoor dan ook de nodige aanvragen, aanpassingswerken en sensibiliseringsacties.

Concreet zie je ons aan het werken met acties zoals Sam de Verkeersslang en de fluo-actie.

LOGO werkgroep VERKEER.png

Het oudercomité

Leden van het oudercomité

Evelien Gauquier - Directie

Eén leerkracht wisselend aanwezig

Heide De Meester (mama van Ianthe & Yara) - voorzitster

Stijn De Smettre (pluspapa van Ianthe & Yara)

Edith Leus (mama van Flo)

Kim De Loof (mama van Kamiel & Merel)

Simon de Meulemeester (papa van Adam & Sarah)

Kaat De Bruyne ( mama van Lars, Bente & Jasper)

Debbie Vanmeirhaeghe ( mama van Lucas & Lowie)

Delphine Sasanguie ( mama van Victor)

Fien Wijndaele ( mama van Gilles & Maxime)

Sofie Van den Berghe (mama van Cato & Pippa)

Mireille Huys (mama van Pieter-Jan)

Sofie Van den Berghe (mama van Cato & Pippa)

 

Warme, dankbare herinnering aan

     Janneke Kolkman   (mama van Bas)

 

Naast de vaste leden van het oudercomité zijn er ook nog heel wat mensen waar we kunnen op rekenen om een handje te helpen.

Wat doen we?

Ouders, leerkrachten en directie geven samen vorm aan de schoolwerking.

Er worden regelmatig vergaderingen georganiseerd waarin er pedagogische items, bezorgdheden, ideeën als te organiseren activiteiten besproken worden.

De activiteiten die we samen organiseren brengen  extra centen in het laatje om divers projecten te financieren. Op de Lichtjestocht, Kinderkermis, Kaasavond, Mattentaartenverkoop en het Schoolfeest proberen we tevens ook na te denken over het gezellig samen-zijn van ouders, leerlingen en leerkrachten.

De schoolraad

Leden van de schoolraad

Evelien Gauquier - Directie - Gemandateerde van het schoolbestuur

Juf Mariska Bauters

Juf Karlien Verstraete

Fien Devos (mama van Mosi & Sudi) 

Delphine Sasanguie (mama van Victor)

Luc Provost - Vertegenwoordiger lokale gemeenschap

Maria De Zaeytijdt - Vertegenwoordiger lokale gemeenschap

Wat doen we?

De schoolraad is een officieel participatiekanaal met een aantal specifieke bevoegdheden.

Er worden regelmatig vergaderingen georganiseerd waarin voornamelijk pedagogische items besproken worden. Daarnaast worden bij wijzigingen in het beleid vooraf adviezen gevraagd aan de schoolraad.

Groene speelplaats

Helpers

Verschillende leerkrachten en ouders, al naargelang het werk en het moment.

Wat doen we?

Samen werken aan een groene speelplaats is vooral DOEN. Afhankelijk van het  project komen we samen om zo één en ander te realiseren.

We creëerden samen een bouwkamp, een schep- en schenkhoek en maakten de tuin van de buren speelklaar.

Sinds december 2020 maken we geen gebruik meer van de tuin, maar kregen we de kans om onze horizonten te verruimen in de weide schuin over de school.

Samen zijn we ervan overtuigd dat je van in het 'groen' te spelen héél veel kan leren.

Dit schooljaar willen we ons ook nog meer toeleggen op outdoor learning. We maken gebruik van onze buitenruimte om onze leerstof te verwerven.

"A Child,

more than

anyone else,

is a spontaneous observer

of nature"

IMG_20201013_115147.jpg
IMG_20201201_130328.jpg
IMG_20201201_130304.jpg